دکترمحمدرضا اکبری
دکترمحمدرضا اکبری
کارشناس سرمایه گذاری ،کارشناس امور گردشگری وبرنامه ریزی
علیرضا رضایی
علیرضا رضایی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ،کارشناس سرمایه گذاری وتنظیم قراردادها
فاطمه رضایی
فاطمه رضایی
وکیل پایه یک دادگستری بیش از 15 سال سابقه در امور حقوقی وکیفری
مهدی حسین زاده
مهدی حسین زاده
وکیل پایه یک دادگستری،کارشناس ارشد حقوق خصوصی
وحید جعفری
وحید جعفری
کارشناس امور بانکی با 18 سال سابقه درامور بانکی حسابداری تسهیلات ومعاونت امور شعب کارشناس علوم اقتصادی دانشگاه بابلسر و کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مالی واحد علوم وتحقیقات