قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد

بيمه

بيمه ، اشخاصي را كه متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد كه پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران كنند.

حقوق کيفري

حقوق کيفري يا حقوق جزا يا حقوق جنايي شاخه‌اي از حقوق عمومي است که به بررسي حمايتهاي دولت از حقوق افراد و ارزشهاي جامعه مي‌پردازد.

حقوق مدني

حقوق مدني به معناي عام، شامل تمام رشته‌هاي حقوق خصوصي (داخلي و بين‌المللي) است و به معناي خاص شامل مباحث ذيل است:

ثبت برند

برند يا نام تجاري (انتخاب نام برند) که براي محصولات و خدمات يا شرکت ها اطلاق مي شود، نامي است که محصولات و خدمات و شرکتها را از ساير شرکت ها متمايز مي کند. به صورت عاميانه برند يا نام تجاري به صورت لاتين و غير لاتين در دنياي کسب و کار مورد استفاده قرار مي گيرد.

تنظيم حقوقي و تخصصي قرارداد ها

اولين شرط ايجاد يک رابطه حقوقي امن بين دو طرف، (تنظيم قرارداد) است. براي تنظيم يک قرارداد نيز نکات حقوقي زيادي وجود دارد. نکات حقوقي، اساسي ترين موضوع در تنظيم و انعقاد هر نوع قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه، معامله و… است. اين نکات حقوقي شامل نکات ماهوي فني و همچنين شامل نکات عمومي و شکلي مي شود.

بيمه

بيمه داراي انواع و اقسام مختلفي است که دو گروه اصلي آن عبارت‌اند از بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه‌هاي بازرگاني. بيمه يکي ازشيوه‌هاي مديريت ريسک مي‌باشد (انتقال ريسک به فرد يا سازمان ديگر).

ماليات

ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.

تنظيم حقوقي وتخصصي قراردادها

اولين شرط ايجاد يک رابطه حقوقي امن بين دو طرف، (تنظيم قرارداد) است. براي تنظيم يک قرارداد نيز نکات حقوقي زيادي وجود دارد. نکات حقوقي، اساسي ترين موضوع در تنظيم و انعقاد هر نوع قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه، معامله و… است. اين نکات حقوقي شامل نکات ماهوي فني و همچنين شامل نکات عمومي و شکلي مي شود.

تنظيم قراردادهاي بين المللي

دانستن اين امر که چه اصول و قواعد حقوقي را مي بايستي در تنظيم قرار داد بکار برد تا از ضرر وزيان احتمالي پيشگيري ودر مواقع بروز اختلاف، به بهترين وجه ممکن طرح دعوا (claim) کرد بسيار مهم و اساسي است.
12