ارسال شده در دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 15:37

حقوق کيفري

حقوق کيفري يا حقوق جزا يا حقوق جنايي شاخه‌اي از حقوق عمومي است که به بررسي حمايتهاي دولت از حقوق افراد و ارزشهاي جامعه مي‌پردازد.

حقوق کيفري يا حقوق جزا يا حقوق جنايي شاخه‌اي از حقوق عمومي است که به بررسي حمايتهاي دولت از حقوق افراد و ارزشهاي جامعه مي‌پردازد.

اساساً قوانين جزايي آفريننده حقوق براي افراد جامعه نيست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعايت حقوق و ارزشها مي‌کند. به همين دليل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نيز ناميده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کيفري)، ضمانت اجراي شديد آن است. اين مجازات و کيفر است که حقوق جزا را به رشته‌اي سرکوبگر، در مقابل ساير گرايشها تبديل کرده‌است. از آن‌جا که اين ابزار تنها در اختيار حاکميت است، حقوق جزا را شاخه‌اي از حقوق عمومي دانسته‌اند.

cialis coupons and discounts copay cards for prescription drugs cialis coupon card
naproxen migraine naproxen en ibuprofen naproxen fk
capecitabine diarrhoea go capecitabine diarrhoea
fusidinezuur creme site fucidine zalf
lithium nirvana lithium nirvana lithium fk
paroxetin virkning read paroxetin bivirkninger
viagra alternative link viagra wirkung
cialis coupons printable click cialis 2015 coupon
cialis.com coupon cialis 2015 coupon coupon for free cialis
viagra dosage viagra cost viagra
prescription transfer coupon open free discount prescription cards
cialis coupon 2015 link free cialis coupons
how much is a abortion pill open abortion pill houston
اضافه کردن نظرات و سوالات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
تلفن :
پيام :
نظرات کاربران